Wadden Sea Feasibility Study

Som led i det internationale program, PROWAD-LINK, skulle der laves analyse på potentialet ved en ny vandre- & cykelrute.

OPGAVE

Som led i det omfattende partnerskabsprogram, PROWAD-link, ønskede partnere på tværs af fem lande (Danmark, Tyskland, Holland, England og Norge) at blive klare over mulighederne for udvikling af en fælles, international vandre- og cykelrute. Til dette formål bestiltes en samlet feasibility-rapport.

 

VORES ROLLE

ORANGE elevator har haft ansvaret for at udarbejde alle elementer af analysen, vidensindhentning og opsamling, samt udarbejdelse af endelig rapport og oplæg til en potentiel rute fra Danmark til Holland.

 

RESULTATER

En grundig rapport med meget konkrete anbefalinger til en rute omkring et specifikt samlende tema: Vadehavets varierede natur. Rapporten har også klare anvisninger til både milepæle og organisationel indretning på lokalt og tværnationalt plan, for at opnå en succes med en rute med det ambitionsniveau.

 

Rapporten kan findes i pdf-format ved at klikke her

Kunde

Nationalpark Vadehavet

Mission

Feasibility-analyse af internation vandre- og cykelrute

Date
Category
ORANGE STRATEGY