Danske Turismekompetencer

Som led i projektet Danske Turismekompetencer, gennemførte OE kurser for SMV'er over hele Danmark.

OPGAVE

Dansk Kyst og Naturturisme forvalter EU-Socialfondsprojektet Danske Turismekompetencer.
Projektet er under en større overskrift et tilbud om undervisning og
workshops for små og mellemstore virksomheder, der er finansieret af EUSocialfonden

 

VORES ROLLE

ORANGE elevator har som del af Danske Turismekompetencer afviklet 40+ heldagsworkshops
med 250+ unikke deltagende virksomheder i, på tværs af hele Danmark.
Med seniorfolk som undervisere har ORANGE elevator undervist i en bred vifte af fagligt
relevante emner som: Kommerciel brug af sociale medier, generel kommunikation,
skriveteknik, mersalg, ledelse, forretningsstrategi m.m.

 

RESULTATER

Alle workshopdage bliver nøje fulgt med tilfredsheds-opfølgning for hver enkelt.
Resultatet har for ORANGE elevators vedkommende været en overordnet tilfredshed med workshops fra deltagerne på 99% og en videreførsel af projektet til marts måned 2020, pga. efterspørgsel fra turismedestinationer og organisationer.

Kunde

Dansk Kyst og Naturturisme

Mission

Løft af SMV'er i oplevelsesøkonomien, inden for kommunikation og ledelse

Date
Category
ORANGE KNOWLEDGE