Vælg en side

Future Camp

Opgave

Som en del af ”Handlingsplan for dansk kyst og naturturisme 2019-2021” efterspurgte Dansk Kyst- og Naturturisme hjælp til at udvikle fornyet og udvidet overnatningskapacitet i campingerhvervet. Med projektet ”FUTURE CAMP – Rethinking Future Capacity” skulle campingerhvervets markedsrelevans fornys.

Vores rolle

I arbejdet med udviklingen af nye overnatningskoncepter i FUTURE CAMP, fokuserede ORANGE elevator på at omsætte de stedsbundne potentialer, udvikle de forretningsmæssige, oplevelsesmæssige, rumlige og designmæssige dimensioner af campingpladserne til nye campinggæster. Vi udførte 100 semistrukturerede gæsteinterviews, afholdt ejer-interviews med de enkelte deltagende campingpladser, producerede fem præsentationsvideoer af testprodukterne og indsamlede billedmateriale fra pladserne. En del af disse udviklingskoncepter blev realiseret i sommeren 2020, hvor ORANGE elevator testede de byggede koncepter på de deltagende campingpladser i samarbejde med LABLAND arkitekter.

 

Resultater

Udviklingskoncepterne blev ført ud i livet og deres attraktionsværdi blev testet som en del af projektet. Denne tilgang gav indblik i, hvad gæsterne efterspurgte, hvad de satte særligt pris på, og hvad der fungerede særligt godt. Resultatet af projektets tests blev ved afslutningen af projektet præsenteret i Inspirationskataloget FUTURE CAMP CONCEPTS til distribution af – og inspiration til campingpladserne.

Kunde

Dansk Kyst- og Naturturisme

Mission

At forny og udvikle campingerhvervets fremtidige markedsrelevans

 

Årstal

2020