Vælg en side

Geopark Odsherred

Opgave

Opgaven handlede om at udvikle signaturoplevelser, der anskueliggjorde sammenhængen mellem landskab og fødevarer i Odsherred. Opgaven bestod af en re-vitalisering og en videreudvikling af den eksisterende Geoparkmærkning af lokale fødevarer, herunder bl.a. en tydeliggørelse af Geopark Odsherreds partnerskabsaftaler med producenter/gårdbutikker m. fl. Udbudsgiver ønskede konkrete bud på hvordan synligheden af lokale produkter kunne øges i den lokale detailhandel og efterspurgte en strategi for den fremadrettede kommunikation om Odsherred som fødevaredestination, herunder definering af målgrupper, budskaber og kommunikationskanaler.

Vores rolle

ORANGE elevators rolle var at tydeliggøre sammenhængen mellem landskab og fødevarer i Odsherred. I udviklingsarbejdet med den fremadrettede kommunikation, arbejdede vi tæt med udvalgte aktører som fx detailforretninger, og primærproducenter i selve parkens område. Geoparkens koncept blev udviklet ikke bare for lokalbefolkningen men sammen med dem.

Resultater

Vi udarbejdede en handleplan og kommunikationsstrategi med tilhørende aktivitetsplan. ORANGE elevator fremhævede også behovet for fysiske Geoguider, der kunne formidle fortællingen om egne produkter i sammenhæng med landskabet og traditioner. Herudover udarbejdede vi en ny grafisk identitet for projektet med logo og slogan. Logoerne for signaturprodukter blev udarbejdet, så de var genkendelig og sammenlignelig med eksisterende initiativer i Odsherred.

Kunde

VisitOdsherred

Mission

Visuel identitet, turisme og lokale fødevare

 

Årstal

2018