Vælg en side

Udviklingsplaner for seks havne

Opgave

Destination SydkystDanmark igangsatte en proces omkring udvikling af seks havne i området, hvor fokus er på udvikling af havnemiljø og bæredygtighed med henblik på at øge turismekvaliteten i området. Formålet var udvikle havnemiljøerne til inspirerende områder, der både vil tiltrække lystsejlere og andre besøgende – begge dele med fokus på øget destinationsudvikling.

Vores rolle

ORANGE elevator skulle i samarbejde med de respektive havne og Destination SydkystDanmark videreudvikle områdets allerede stærke turismeprofil med særligt fokus på forretningsudvikling og konkrete, stedspecifikke initiativer. Projektet havde til formål at samle alle de lokale idéer, fortællinger og koncepter og omsætte dem til tiltag og oplevelsesprodukter, der kunne skabe et turismeflow. Dette skulle kunne mærkes på flere tidspunkter af året samt have en afsmittende effekt på nærområderne.

 

Resultater

Opgaven blev løst ved en kombination af on location besøg og inspektion af havnene, møder og samtaler med relevante aktører og desk research. På baggrund af vores erfaring og den opsamlede viden om havnene, aktørerne og de byer, de lå i, skabte vi nogle gennemarbejdede, kreative forslag til, hvordan hver af de seks havne konkret kunne udvikles. Rapporten med løsningsforslag tog ikke kun udgangspunkt i de enkelte havne isoleret set, men blev f.eks. tænkt ind i en større helhed med de byrum, de var en del af.

 

Kunde

Sydkyst Danmark

Mission

STRATEGI og KONCEPT for udvikling af havnemiljøer

Årstal

2021-2022