Vælg en side

Øerne På Vestsjælland

Opgave

Med det formål at udvikle turismeerhvervet på de vestsjællandske øer, iværksatte LAG småøerne og VisitVestsjælland et udviklingsprojekt, hvortil ORANGE elevator blev bedt om at løse opgaven.
Udviklingsprojektet løber over to sæsoner og har hovedaktiviteterne:
– Indsamling af data vedrørende sæson, kvalitet, temaer og samarbejde
– Afholdelse af workshops med præsentation af indsamlet data og en invitation til forretningsudvikling
– Gennemførelse af forretningsudviklingsforløb, individuelle såvel som i klynger
– Afholdelse af workshops vedrørende kommunikation – herunder booking og sociale medier, samt produktudvikling – herunder prissætning og salgsstrategi.

 

Vores rolle

ORANGE elevator har ansvaret for at indsamle data fra turisterne, motivere virksomheder og organisationer til at deltage aktivt i projektet og endelig sikre udvikling af sælgende kommunikation om de attraktive bookbare produkter. Udviklingsprojektet gennemføres i løbende dialog og koordinering med VisitVestsjælland.
ORANGE elevator har gennemført 1:1 besøg hos de deltagende virksomheder for at samle viden om virksomheder, produkter og potentialer. Besøgene har resulteret i stort engagement og åbenhed fra virksomhederne side.

 

Resultater

Projektets foreløbige resultat er en stærk tilslutning til udviklingsprocessen og herunder en øget forståelse blandt virksomhederne af den betydning, som samarbejde mellem virksomhederne, mellem øerne og med destinationsselskabet har for udvikling af turisterhvervet på øerne.

Kunde

Destination Sjælland

Mission

Løft af turismeerhvervet og opbyggelse af tilslutning til initiativer.

Årstal

2019