Vælg en side

Strategi for Destination Himmerland

Opgave

Som grundlag for et nyt fælles kommunalt samarbejde fik ORANGE elevator til opdrag at udvikle en strategi for turismeudvikling. Strategien skulle tage udgangspunkt i fyrtårnsvirksomheder, vækstvirksomheder og de mange andre aktører i form af enkeltpersoner, foreninger og organisationer, der tilsammen tegner billedet af Destination Himmerland.

Vores rolle

ORANGE elevator gennemførte feltarbejde i form af besigtigelsesture og interviews med store og små virksomheder samt nøglepersoner fra frivillige foreninger. Vi indhentede kvantitative data om turismen i de to kommuner, og triangulerede vores kvalitative fund. I dialog med medarbejdere og ledelse i destinationsselskabet omsatte vi de indsamlede indsigter til en strategi, der omfattede tydelig målsætning og fokuspunkter for det kommende arbejde for udvikling af destinationen.

 

Resultater

Destination Himmerland modtog en strategirapport med tydelige strategiske pejlemærker og en attraktiv retning for destinationsselskabets fremtidige arbejde, både i forhold til det sociale, miljøet og økonomiske perspektiver.

Kunde

Destination Himmerland

Mission

Bæredygtig destinationsudvikling 

Årstal

2022