Vælg en side

Destinationsudvikling

Udvikling af lokalområder og samarbejder på tværs af dem

Fra Destination Nordvestkysten til Destination Sydfyn, Destination Bornholm til Destination Sønderjylland: ORANGE elevator har erfaring med at lave såvel samlede turismestrategier som områdespecifikke indsatser for det meste af landets turismedestinationer. 

Sammen med Destinationsselskaber og turismeorganisationer har vi erfaring med at udvikle strategier, styrke samarbejde og lægge langsigtede planer for udvikling af lokalområder, så de bliver mere attraktive turistmål.

For os handler det ikke altid om at udvide, men til tider også om at indsnævre et fokus og samarbejde til det, der gør destinationen til noget ganske særligt og giver en god placering i et marked, hvor udvalget er stort.

ORANGE elevator Foredrag

Arbejdet med destinationsudvikling

Nogle af vores bedste kunder er lokale destinationsselskaber og lignenede, som vi hjælper med at udvikle deres område. Det kan f.eks. dreje sig om konceptudvikling af en ny vandre- eller cykelrute eller til at give lokale virksomheder et løft.

Tværgående projekter

Vi har været konsulenter på flere projekter, der er gået på tværs af både landsdele og landegrænser. Vi er derfor vant til at arbejde med flere destinationsselskaber, hoteller og andre aktører på et projekt, og vi forstår at tage hensyn til, at der er forskellige ønsker og interesser, som skal  tilgodeses ligeligt.

Ofte har disse projekter et stærkt element af konceptudvikling, men der kan også være delopgaver såsom design af kataloger, appudvikling eller arrangering af en studietur til udlandet med møder med potentielle samarbejdspartnere.

Udvikling af digitale værktøjer

En del af vores samarbejde med destinationer går ud på at løfte det digitale niveau. Det kan både have form af udvikling af digitale håndbøger eller ved at udviklie hjemmesider, der hjælper med at promovere sælige aspekter i området. Det kunne f.eks. være en hjemmeside, der gør det nemmere at tiltrække lejrskoler til området. 

Rådgivning af lokale virksomheder

Et af de områder, hvor vi har haft mange destinationsbundne opgaver er inden for kompetenceudvikling af lokale virksomheder. Vi har afholdt en lang række workshops og foredrag, hvor vi har undervist og sparret med disse virksomheder for at hjælpe med at give deres kompetencer et løft.  Vi har hjulpet med konceptudviling, netværksudvidelse og andre former for understøttelse. Læs mere om foredrag her.

Share This