Vælg en side

Foredrag & workshops

Flyt dine medarbejdere og dig selv

ORANGE elevator afholder workshops og foredrag med særligt fokus på oplevelsesøkonomi og turismefaget. Vi giver dig, dine medarbejdere og dit områdes erhvervsliv øget viden om de vigtigste felter fra salg og kommunikation til forretningsudvikling. Det kan gøres som vitaminindsprøjtning på to timer eller som et forløb over flere dage.

Vi har stor og bred erfaring med at gennemføre uddannelsesforløb. En central del af vores virke handler om at højne niveauet indenfor salg, marketingstrategi og kunderelationer for små og mellemstore virksomheder. Vi skræddersyr et forløb til jer, så I har de bedste værktøjer til at lykkes. Det kan ses på bundlinjen og på arbejdsglæden.

Målet for vores workshops og foredrag er altid at de skal være lavpraktiske. Det er ikke dybe teoretiske øvelser, men handler om at have den rette viden til at komme videre.

ORANGE elevator Strategi

Typer af foredragsopgaver

Foredrag og workshops kan afvikles på mange forskellige måder. Det kan dække over alt fra 1-1 sidemandsoplæring til workshops for en større gruppe eller foredragsrækker for mange flere. Det kan foregå som webinar online eller som fysisk arrangement i den del af landet, du ønsker det. Og det kan enten sættes op, så det er os der tegner og fortæller eller være langt mere deltagerinddragende og fælles udviklende. Vi er fleksible. Indholdsmæssigt kan det handle om alt, hvad du finder på denne hjemmeside og mere til. Vi kan sagtens medbringe eksperter i specielle fagområder og stå som garant for den gode undervisning.

Sidemandsoplæring

Vi oplever nogle gange, at vores kunder har brug for, at vi viser dem, hvordan man gøre noget, så de selv kan arbejde videre med det bagefter. Det kan både være af strategisk karakter eller noget praktisk som f.eks. undervisning i brug af Facebooks annonceadministrator.

Workshops

Vi har i efterhånden mange år arrangeret workshops, hvor vi inddrager deltagere i vidensdeling, kompetenceløft og videre arbejde. Ofte er det arrangementer, hvor f.eks. 20-30 lokale virksomhedsejere er inviteret til at høre om et emne, der kan hjælpe dem med strategi eller markedsføring. Formen kan, alt efter deltagernes behov variere fra rene foredrag til mere inddragende sessioner, hvor der kan dykkes ned i koncepter, forståelser og praktiske øvelser. Typisk er det en balance mellem de to.

Foredragsrækker

Ofte er vores workshops ikke enkeltstående events men led i længere foredragsrækker. Det kan f.eks. være tre undervisningsgange om hhv. online annoncering, SEO og valg af egne kanaler. Vores længste foredragsrække omfattede 50 foredrag om alt mellem himmel og jord inden for turisme. Her var formaterne ved mange lejligheder rene foredrag, men flere af gangene blev der også benyttet en mere workshop-orienteret tilgang.

Online vs. fysisk fremmøde

I disse tider er det blevet mere og mere udbredt med online foredrag. Det har også sine fordele. Det er nemmere at have plads til mange deltagere, og der er naturligvis også færre udgifter og logistiske udfordringer. Når det er sagt, er vi nu også glade for det gode, gammeldags fysiske fremmøde, hvor man kan se hinanden og mærke stemningen i rummet. Vi tilbyder i hvert fald begge dele. Det er op til dig, hvad du foretrækker.

Share This